ДИГИТАЛНИ РЕСУРСИ ЗА ВЛАШКИОТ ЈАЗИК И КУЛТУРА


Современа состојба на влашките (аромански) говори во Македонија

Влашки говори од Охридско-Струшки регион

Ndona Labro (Антонио Лаброски), роден 1940, Горна Белица, Струшко

аудио

текст

 

Čota Mano (Сотир Маневски), роден 1940, Охрид

аудио

текст

 

 

Влашки говори од Источен регион

Mita Kusizik  (Димитар Михајловски), роден 1943, с. Црквино, Велешко

аудио

текст

 

Kiraca Kuzmanovska (Кираца Кузмановска), родена 1959, с. Стар Караорман, Штипско

аудио

текст

 

 

Влашки говори од Централно-западен регион

Afrodita Tocili (Афродита Тоцили), родена 1936, Крушево

аудио

текст

 

Deniza Jovanovikj (Дениза Јовановиќ) -моминско Лиаку, rодена 1959, Битола

аудио

текст